Kunstlokaal

Welkom in het kunstlokaal.    

Dit is de plek voor CKV projecten, kunstprojecten en alles wat hoort bij het vak CKV.

Alle kunst is een uitdrukking van vaardigheid of verbeelding, maar alleen grote kunst heeft het vermogen om de zintuigen én de geest te prikkelen. De kwaliteit van een kunstwerk kan beoordeeld worden aan de hand van de aard en mate van de prikkeling die het teweeg brengt. Vaak komt de prikkeling voort uit een combinatie van schoonheid en originaliteit, soms op ondefinieerbare wijze. Maar de sterkte van de prikkeling, de hoeveelheid mensen die er wordt geprikkeld, hoe goed die prikkeling wordt gewaardeerd, en hoeveel effect en invloed de prikkeling heeft of achteraf blijkt te hebben gehad draagt allemaal bij aan 'de mate van kunst'. Tijdloze meesterwerken in de kunst voldoen aan dit alles in hoge mate.

anishkapoor.jpgBanksy_Pressure_Washing_Away_Art.jpg

Iets wordt níet beschouwd als kunst als het slechts de zintuigen of slechts de geest prikkelt, of primair een ander doel heeft dan dat. Voorbeelden; een simpele afbeelding van een mooie waterval geldt als decoratie, of soms ook kitsch. Het geeft een visuele prikkel, maar prikkelt niet de geest. Is de waterval echter op een bijzondere manier of in een originele context in beeld gebracht, zodat de geest ook wordt geprikkeld, dan wordt het gezien als kunst. Een gezellig achtergronddeuntje (muzak) is geen kunst maar emotioneel meeslepende muziek wel.

Veel klassieke en/of succesvolle films worden ook beschouwd als kunst. Deze prikkelen de zintuigen en de geest van heel veel mensen. Maar wanneer een film weinig invloed uitoefent op haar publiek, noch op de filmwereld, wordt het minder snel gerekend tot kunst. Daarnaast valt te beredeneren dat sommige films worden gemaakt met winstoogmerk als primair doel, en worden daardoor ook minder als kunst beschouwd.

Een architectonisch bouwwerk zoals een brug kan ook kunstzinnige aspecten bevatten, en zelfs als kunstwerk worden beoordeeld. Maar omdat een brug primair een ander doel heeft dan dat, wordt een brug over het algemeen niet beschouwd als kunst.

Soms kan iets wat oorspronkelijk niet gemaakt is als kunstwerk tot kunst worden verheven, zoals het blik tomatensoep van Andy Warhol. Het voorwerp verliest op dat moment zijn oorspronkelijke bedoeling en krijgt de nieuwe bedoeling om de menselijke geest te prikkelen, en wordt zo "Kunst".

Een algemeen geaccepteerde 'officiële' definitie van kunst bestaat echter niet

andywarhole.jpeg

 

 

Het begrip cultuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt. In brede zin wordt het gebruikt voor alles wat door de samenleving wordt voortgebracht; 'cultuur' wordt dan tegenover 'natuur gesteld. In engere zin wordt het gebruikt voor kunstuitingen of voor kunst en wetenschap, (inclusief literatuur, architectuur, en dergelijke).

 

Cultuurpolitiek houdt zich bezig met de drie beleidsterreinen:

 

 • Cultureel erfgoed
 • Media, letteren, bibliotheken
 • Kunsten

 

de Raad voor Cultuur hanteert hiervoor een onderverdeling in de volgende sectoren

 

 • Amateurkunst en cultuureducatie
 • Archieven
 • Beeldende kunst en vormgeving
 • Bibliotheken
 • Cultuurbezit
 • Dans
 • Cultuur
 • Film
 • Internationaal en intercultureel beleid
 • Landschapsarchitectuur, architectuur en stedenbouw
 • Letteren
 • Media
 • Monumenten en archeologie
 • Musea
 • Muziek en muziektheater
 • Theater

 

 

 

Actuele cultuurpolitieke thema's zijn o.a. internationaal cultuurbeleid en culturele diversiteit

 

 

 

 

 

collage.jpgATELIERVANLIESHOUT.jpeg

ckv.startpagina.nl

 
ckv.startpagina.nl CKV, culturele en kunstzinnige vorming, veel bronnen en naslag sites, startpunt voor werkstukken. Rubrieken als theater, cabaret, muziek, kunstgeschiedenis
 
 
van gogh
 

alles van waarde is weerloos

Rechtmatige eigenaren van afbeeldingen en filmpjes die bezwaar hebben tegen plaatsing op deze educatieve

website kunnen dat aangeven waarna de afbeelding(en) film[pjes0 en of teksten zullen worden verwijderd.

Tot zo'n verzoek ons bereikt houden wij e.e.a graag in alle openheid onder alle aandacht.