Kunstlokaal.jouwweb.nl
INTRODUKTIE » Theater

Theater

 Wat is theater?
We spreken over theater als er een speelplek is waar een of meer spelers voor een publiek optreden.
Er zijn verschillende vormen van theater:
- Toneelspel
- Mime
- Dans
- Zang
- Muziek
- Een combinatie van de bovengenoemde
Als in een voorstelling meerdere kunstvormen worden gecombineerd spreken we van een totaaltheater.

 De speelplaats
Er zijn twee verschillende soorten theaters te onderscheiden, het lijsttheater en een lijsttoneel.
Het lijsttoneel is meestal te vinden in de traditionele schouwburg. Er is een duidelijk afgebakend hoog podium, vaak met een dik fluwelen voordoek, en het publiek zit op enige afstand in de zaal.
Het vlakke vloertheater heeft geen verhoogd podium en meestal geen omlijsting. De voorstelling wordt gespeeld op de vloer en het publiek zit op een schuin oplopende tribune.
Als het speelvlak en de zaal een geheel vormen noemen we dat ook wel een open speelvlak.
Er zijn ook vormen vak theater die niet in een bepaalde ruimte gespeeld worden maar gewoon tussen mensen op straat. Dit noemen we theater op lokatie.

 Theater is niet allen amusement
Theatervoorstellingen kunnen ingedeeld in 2 categorieën:
- Theater dat de toeschouwers voorla wil amuseren
- Theater dat het publiek iets wil zeggen

 

 De theatrale middelen
De theatrale middelen die de regisseur bij de vormgeving tot zijn beschikking heeft zijn:
- spel
- decor
- kleding en grime
- belichting
- muziek
- geluidseffecten
Een artistiek gebruik van deze middelen kan en aantrekkelijke voorstelling opleveren.

 Hoe komt een voorstelling tot stand
Mensen die meewerken aan theaterproductie zijn:
- De artistiek leider, deze stelt het repertoire vast en kiest de medewerkers
- De zakelijk leider, deze beheert de financiën
- De regisseur, dit is de vormgever van de voorstelling
- De dramaturg geeft regisseurs en acteurs informatie over de achtergrond van het stuk.
- De decor- en kostuumontwerper zorgt voor de aankleding van het stuk
- De lichtontwerper maakt een draaiboek voor de belichting
- De spelers spelen het stuk
- De grimeurs maken de spelers op voor hun rol
- De productieleider ziet toe op het hele proces
- De pr-medewerker zorgt voor reclame

 Gesubsidieerde en vrije producties
Grote theatergezelschappen en orkesten krijgen meestal subsidie van de regering. Regering, provincie of gemeente stellen jaarlijks een bedrag beschikbaar dat bedoeld is voor het realiseren van theaterproducties.
Gezelschappen kunnen ook op zoek gaan naar sponsors voor hun producties.
Vrije producties zijn producties waar men er van uitgaat dat ze zichzelf terugverdienen.