Kunstlokaal.jouwweb.nl

symbolisme

 

Het symbolisme

Een stroming in de beeldende kunst, muziek en literatuur die in het fin de siècle opgang maakte. Eerst in Frankrijk, maar daarna ook elders in Europa.

Het ontstaan van het symbolisme is te zien als een reactie op het Realisme en Naturalisme in de kunst.

Verbeeldingskracht, fantasie en intuïtie werden centraal gesteld. Er was sprake van een sterke hang naar het verleden en een gerichtheid op het onderbewuste en het onverklaarbare. Symbolisten zochten vooral naar ongewone dingen. Het symbool/symbolische stond daarbij centraal

 

Het Symbolisme vertoont een grote overeenkomst met de Romantiek (die op haar beurt een reactie op het overwaarderen van de rede en objectiviteit van die tijd),

Fantasie, intuïtie, het onderbewuste, het onverklaarbare zijn de voornaamste kenmerken

Het symbolisme ontstond als kunststroming in de tweede helft van de negentiende eeuw. De Europese samenleving in het midden van de negentiende eeuw kenmerkte zich door grote veranderingen. Er was sprake van een toenemende industrialisatie, technologische veranderingen, urbanisatie en toenemende sociale verschillen. Het was een tijd van nieuwe ontdekkingen en vooruitgangsdenken: positivistisch rationalisme en sociaaleconomisch realisme stonden centraal.

flower-clouds-1903odillonredon.jpg