Kunstlokaal.jouwweb.nl
INTRODUKTIE » kunstgeschiedenis » multi media

MULTI MEDIA

De term multimedia wordt op verschillende manieren gebruikt.

  1. Voor computertoepassingen waarin verschillende media worden gebruikt. In deze context zijn media geluid (bijvoorbeeld muziek in een mp3- of MIDI-bestandsformaat), stilstaand (bijvoorbeeld foto's) en bewegend (bijvoorbeeld animaties of video) beeld, andere informatie (bijvoorbeeld tekst), alsook invoermedia als toetsenbord,aanraakscherm, joystick, MIDI-klavier enz.

naim june paik

naim june paik

  1. Om het verschil tussen drukwerk (papier is de beelddrager) en computergestuurde uitingen (computerscherm is de beelddrager) weer te geven.
  2. Multimedia staat in die betekenis voor een (doorgaans interactieve) uiting op bijvoorbeeld een cd-rom, een dvd of een website.
  3. In de context van kunst en ontwerp staat multimedia voor een benaderingswijze die zich buiten de traditionele categorieën begeeft.
  4. De term wordt meestal gebruikt in relatie met nieuwe media-ontwerpen en kunstdisciplines. Deze hebben immers per definitie een grensoverschrijdend karakter. De diverse producten die daaruit voortkomen noemt men mediakunst.
  5. De term multimedia wordt ook vaak gebruikt als verzamelnaam voor visuele en auditieve opslag, weergave en transmissie van informatie, zoals foto, film, bandopname, televisie, internet, e.d.

 

In de context van kunst en ontwerp staat multimedia voor een benaderingswijze die zich buiten de traditionele categorieën begeeft.

De term wordt meestal gebruikt in relatie met nieuwe media-ontwerpen en kunstdisciplines. Deze hebben immers per definitie een grensoverschrijdend karakter. De diverse producten die daaruit voortkomen noemt men mediakunst

Multimediakunst

multimedia (zelfstandig naamwoord, meervoud)

1 Kunstvorm waarbij verschillende disciplines binnen één project gepresenteerd worden.

2 (computer) techniek of toepassing waarin tekst, beeld en geluid geïntegreerd zijn ... multimediaal (bijvoeglijk naamwoord) met gebruik van vele soorten middelen multimediacomputer (m) met een video- en een geluidskaart toegeruste computer voor het draaien van programma’s met beeld, geluid en tekst ... Zodra meerdere media binnen één kunstwerk zijn gebruikt, praat je over multimedia-kunst

De eerste die de nieuwe media introduceerde in de artistieke wereld is Naim June Paik.  Op die manier kan hij ontegensprekelijk gezien worden als katalysator voor latere ontwikkelingen zoals multimediakunst en net.art.... onder druk van de oorlog in korea vlucht de familie paik in 1949 via hong kong naar japan waar paik onder druk van zijn familie, een doktorstitel probeert te behalen en uiteindelijk kunstenaar wordt.