Kunstlokaal.jouwweb.nl
INTRODUKTIE » kunstgeschiedenis » Beeldende Kunst » modern figuratief

modern figuratief

Moderne kunst

Deze term wordt gebruikt voor de diverse Kunststromingen vanafaf het begin van de 20e eeuw tot ongeveer de jaren 60.

Belangrijke stromingen binnen de moderne kunst waren kubisme, futurisme, dadaïsme en realisme.

Een algemeen kenmerk van de moderne kunst is de drang om te experimenteren en het scheppen van een grotere afstand tussen het kunstwerk en de werkelijkheid, bijvoorbeeld door een verregaande abstractie of de nadruk op het kunstwerk als idee.

De kunst die na de jaren 60 gemaakt wordt, wordt meestal aangeduid met hedendaagse kunst.

Kunst van jonge, niet gevestigde kunstenaars noemt men actuele kunst.

 

Abstracte kunst is een richting binnen de moderne kunst waarin de herkenbaarheid is verdwenen.

Vormen en kleuren drukken iets uit door hun intensiteit en/of contrast

 

Het hyperrealisme: In deze vorm van hedendaagse kunst van de de twintigste eeuw wordt de werkelijkheid op een zo realistisch en neutraal mogelijke manier weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoge hakken

Hedendaagse kunst:

In de kunstgeschiedenis wordt de kunst vanaf de jaren 1960 of 1970 meestal hedendaagse kunst genoemd.

Eerdere uitingen van kunst van de 20e eeuw krijgen meestal de naam moderne kunst, maar de scheidingslijn is soms niet helemaal duidelijk en vele kunstenaars horen bij beide periodes.

Men zou kunnen zeggen dat moderne kunst aan zijn einde kwam door de opkomst van het postmodernisme, een brede culturele stroming (ook in onder andere filosofie, literatuur en architectuur) die het einde verkondigde van de "grote verhalen" en ideologieën van de 20e eeuw

 

 

Typisch voor hedendaagse kunst is dan ook het grote pluralisme: het is moeilijk om nog duidelijke kunststromingen te onderscheiden, die zo karakteristiek waren voor de moderne kunst.

Hedendaagse kunstenaars werken zowel figuratief als abstract. Een heel grote diversiteit aan media en materialen komt aan bod. Schilderkunst en beeldhouwkunst zijn minder dominant geworden; bij tentoonstellingen van hedendaagse kunst wordt vaak een mix van installatie, performance en allerlei soorten mediakunst getoond: fotografie, videokunst en zelfs digitale of elektronische kunst en internetkunst. Ook ASCII-art kan als onderdeel van de hedendaagse kunst beschouwd worden. Het stripverhaal en de animatie worden soms ook gezien als vormen van hedendaagse kunst. Sinds decennia is het onderscheid tussen low art en high art niet meer zo scherp als in het begin van de twintigste eeuw en worden in musea en galeries ook af en toe tentoonstellingen met werk van stripauteurs georganiseerd.