Kunstlokaal.jouwweb.nl
INTRODUKTIE » Film en fotografie » analoog/digitaal

analoog/digitaal

 

 
 

Fotografie is het met behulp van licht en andere vormen van straling vastleggen van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen op radiatiegevoelig materiaal. Het woord is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht (φωτὸς, (phootos), van: φῶς (foos): licht, en γράφω (grafoo): schrijven).

Iemand die beroepsmatig fotografie verricht noemt men een fotograaf. Sinds de intrede van de digitale fotografie bestaat er een verschil tussen het nemen van een foto en het maken van een foto. Zeker met de huidige digitale techniek zijn er steeds meer mensen die met een fotobewerkingsprogramma foto's maken. Hiervoor is niet noodzakelijk een fotocamera nodig; men kan bestaande foto's makkelijk bewerken tot een eigen product. Echter, voor het nemen van een foto maakt men wel degelijk gebruik van een camera. Een afdruk van een voorwerp dat direct op lichtgevoelig materiaal gelegd is en vervolgens belicht, is een fotogram.

Digitale fotografie

 

Digitale fotografie is het vastleggen van beelden met behulp van een digitale camera, waarin zich een lichtgevoelige beeldchip bevindt die met de nodige electronica en software voor de beeldopbouw en vastlegging zorgt. De digitale fotografie werd voor het eerst mogelijk in september 1981.

Voordelen van digitale fotografie zijn:

  • de mogelijkheid het resultaat onmiddellijk te controleren;
  • de snellere invoer voor bewerking op computers;
  • de lage kosten voor mislukte opnames;
  • de mogelijkheid om relatief goedkoop meer beelden in de camera op te slaan.

Een gecombineerd voor- en nadeel is het beheer van de eenmaal genomen foto's: alhoewel door de digitale aard een foto gemakkelijker beheerd kan worden, moet de fotograaf hier ook meer aandacht dan voorheen aan besteden.

Analoge fotografie

Tussen 1850 en 1860 kwam in Frankrijk een 'realistische' school op die een extreme schilderkunstige objectiviteit nastreefde, die alleen met de camera bereikt kon worden. In dezelfde periode wilden sommige fotografen hun foto's subjectieve kwaliteiten meegeven die gewoonlijk aan de schilderkunst toegeschreven worden. 

De opvattingen van Courbet over zijn onpartijdige blik zullen de opvattingen van hen die vonden dat Realisme en fotografie hetzelfde zijn, bevestigd hebben. Courbet beweerde dat hij met dezelfde belangstelling naar een paard, een boom of welk onderwerp uit de natuur dan ook keek. 'Het kan me niet schelen waar ik sta, elke plek is goed als ik de natuur maar voor ogen heb'. Courbet wilde eigenlijk musea laten sluiten. Monet, die de ideeën van Courbet nog strikter uitvoerde, wilde zelfs blind geboren zijn om dan pas later het gezichtsvermogen te krijgen om zodoende een volledig objectiviteit in zijn kijken te krijgen.

fotografische studies

 

Ondanks de protesten van eerzame burgers waren er vanaf het begin van de jaren vijftig volop naaktfoto's voorhanden, die aan kunstenaars informatie en aan genotzoekers plezier verschaften. Ze werden discreet 'academies', 'fotografische studies' 'academische studies' of 'hulpmiddelen voor de studenten van de Academie voor schone kunsten' genoemd. Ze waren goedkoop en spaarden de onkosten van een model uit. Het werden gemakkelijk te krijgen hulpmiddelen in het atelier van de schilder. Delacroix en Courbet gebruikten ze beiden.

http://www.digischool.nl/ckv2/romantiek/romantiek/fotografie/Beeldende%20kunst%20en%20fotografie.htm

 

2 fotorealistische schilderijen van Jeremy Geddes

Jeremy Geddes