Kunstlokaal.jouwweb.nl
INTRODUKTIE » Design » inleiding design

Design is de vormgeving en presentatie van objecten, omgevingen en ervaringen. Doel hierbij is het gebruik te veranderen en bevorderen. Niet alleen de functie maar ook de beleving van en identificatie met een product of omgeving worden door design beïnvloed. Design voegt waarde, betekenis en kwaliteit (vorm, kleur, vlakverdeling, textuur, geur, geluid, dimensie) toe aan een product. (Latijn: designare: tekenen, tonen of aanduiden)

 

 

Design kan verwijzen naar:

  • industriële vormgeving, productontwikkeling, ontwerp van voorwerpen: industriële vormgeving
  • een ontwerp
  • wetenschappelijk onderzoeksproject
  • Opmaak, hoe de opbouw van een (grafisch) ontwerp er visueel uit ziet.

 

In een tijd waar producten functioneel gezien meer en meer op elkaar gaan lijken wordt de stijl en de beleving van een product belangrijker. Design is het instrument bij uitstek om stijl en beleving van een product of omgeving te beïnvloeden. Design is dan ook steeds meer hét instrument voor een bedrijf of organisatie om zich te onderscheiden.

 

 

Er zijn veel verschillende soorten design en er komen er steeds meer bij.
Graphic design, information design, corporate design, brand design en web design zijn gericht op het vinden van oplossingen voor communicatie en het overdragen van informatie. Interaction design, experience design, industrial design en fashion design zijn meer gericht op producten.
Dat design een veelomvattend vakgebied aan het worden is, zie je ook aan het ontstaan van een discipline als 'designmanagement'. Het managen van design is allang niet meer voorbehouden aan designers zelf.

De overtreffende en ultieme tak van design is 'intelligent design'. Een term die opduikt in de discussies over de evolutie dan wel schepping van leven.

 

Wat is Graphic Design?   Graphic design is het proces van het vertalen van inhoud of informatie in vorm. Met tekst en beeld als materiaal wordt informatie geordend, gevormd en bewerkt zodat efficiënte communicatie mogelijk wordt. Een zekere doelgerichtheid is essentieel. Dit proces heeft zijn wortels in tradities als litteratuur, boekdrukkunst en beeldende kunst.

 

Wat is Information Design?   Information design bestrijkt voor een deel het gebied van graphic design of grafische vormgeving. Information design gaat evenals grafische vormgeveing over het selecteren, analyseren, organiseren en presenteren van informatie

 

Is design kunst?   Nee. Design is instrumenteel en staat niet op zichzelf zoals kunst. Design voegt waarde toe aan een product. Kunst is het product zelf. Design wordt wel omschreven als toegepaste kunst. De overgang tussen beide vakgebieden is vloeiend. Sommige designers laten zich graag inspireren door beeldende kunstenaars

 

De Stijl is een Nederlandse kunstbeweging, vernoemd naar het in 1917 in Leiden opgerichte tijdschrift De Stijl. De belangrijkste leden van De Stijl waren Theo van Doesburg, Piet Mondriaan,, Vilmos Huszár, Bart van der Leck, J.J.P. Oud, Jan Wils, Robert van 't Hoff, Gerrit Rietveld en Georges Vantongerloo. De Stijl is vooral een project van kunstenaar en publicist Theo van Doesburg, de zelfbenoemde oprichter, redacteur en propagandist van De Stijl. De leden van De Stijl streefden naar een radicale hervorming van de kunst, die gelijke tred hield met de technische, wetenschappelijke en sociale veranderingen in de wereld. Deze hervorming bestond uit het gebruik van een minimum aan kleuren (primaire kleuren, gecombineerd met zwart, wit en grijs) en een zo eenvoudig mogelijke vormgeving (bij voorkeur volgens het orthogonaal stelsel). Hoewel er van het tijdschrift De Stijl nooit meer dan 300 exemplaren verkocht werden, had het een grote invloed op de kunst in Nederland en daarbuiten. Vanaf de jaren 30 wordt De Stijl een centrale rol in de Europese avant-garde toebedeeld.

Memphis design

 
 

Memphis was een groep vormgevers uit de jaren 1981-1988, opgericht door Ettore Sottsass

De naam van de beweging Mephis, is afkomstig van een lied van Bob Dylan: ‘Stuck Outside of Mobile with the Memphis Blues Again’. De plaat met dit nummer lag op de draaitafel toen op een avond in de herfst van 1981 de plannen voor de nieuwe onderneming hun definitieve vorm kregen. Later werd de naam geroemd als zeer toepasselijk omdat hij verwees naar de oude hoofdstad van Egypte en ook naar de geboorteplaats van Elvis Presley.

De in 1981 gevormde Memphis Groep werkte vernieuwend en daagde het mainstream design uit. Daaruit kwamen producten voort zoals de Casablanca- en de Carltonkast. Dit laatste ontwerp staat symbool voor de denkwijze van "Memphis". Deze veelkleurige boekenkast met open en schuine delen, voorzien van enkele laden, steunt op een solide voetstuk, heeft verder de vorm van een klassiek nachtkastje langs een bed, waaiert vervolgens uiteen als een boom en eindigt in een kubistisch vormgegeven kruin. Het geheel oogt meer als een sculptuur dan een functioneel opbergmeubel voor boeken