Kunstlokaal.jouwweb.nl

architectuur

Architectuur van de 20'eeuw

                                                                                                                                               Functionalisme is een stroming in de architectuur waarin constructie en uiterlijk bepaald moeten worden door de functie van het gebouw.

Alle uiterlijke kenmerken moeten een afspiegeling zijn van functionele elementen.

Schoonheid is hierbij dus geen doel op zich.

Daarom geen versiering zonder dat deze toevallig ook een functie voor het gebouw heeft.

De idee achter het functionalisme is, de schoonheid van een gebouw is gelegen in zijn functie. Form Follows Function wordt het ook wel genoemd.

Geschiedenis opleidingsinstituut Bauhaus (1919-1933)

BAUHAUS
Walter Gropius richtte in 1919 het Bauhaus (EEN OPLEIDINGSINSTITUUT: kUNSTACADEMIE) op in Weimar, de plaats waar de nieuwe Duitse grondwet na de Eerste Wereldoorlog werd uitgewerkt.

De eerste Duitse republiek werd immers niet voor niets Weimar Republiek genoemd.

De geschiedenis van Bauhaus loopt parallel aan deze historie.

Bauhaus werd ontbonden in 1933, enkele maanden na de machtsgreep van Adolf Hitler.
Al snel na de oprichting werd het woord Bauhaus als kunststijl een synoniem voor radicale modernisering van het leven, met alle positieve en negatieve associaties die daaraan kleven.

Kunst en ambacht

Het idee om uiteenlopende studies, zowel kunst, architectuur en kunstnijverheid onder één dak bijeen te brengen ontstond in navolging van Engelse en Oostenrijkse experimenten. In Engeland had John Ruskin een groot probleem met de industrialisatie. Hij miste daarin de persoonlijke touch en de deskundigheid van de arbeider. De haat van John Ruskin tegen de moderne beschaving resulteerde in een leer waarin de kunstenaar of ambachtsman elke stoel, elke beker en elk glas elke keer opnieuw zou moeten uitvinden. Deze beweging kreeg de naam Arts and Crafts.

Nadat in Oostenrijk onder invloed van de soortgelijke beweging Jugendstil een museum voor Kunst en Nijverheid was opgezet, kwam ook in Berlijn in 1871 een soortgelijk initiatief van de grond.

Jugendstil bepaalde vijftien jaar de kunst in Europa. De combinatie kunst en ambacht zou kenmerkend worden voor Bauhaus, met dit verschil, dat in Duitsland geen aversie tegen de moderniteit en industrialisatie bestond

DE STIJL ( nederland)

Kunst- en architectuurstroming met een abstracte en geometrische vormgeving. De ontwerpen bestaan uit een orthogonale ruimtelijke compositie van vlakken en balken. Dit wordt ook wel neo-plasticisme genoemd. Er werd gestreefd naar dematerialisering, dat wil zeggen dat de structuur van de materialen niet herkenbaar mocht zijn. Het kleurgebruik bestaat uit de primaire kleuren rood, blauw en geel en zwart, wit en grijs. Doelmatigheid stond centraal, monumentaliteit was niet van belang. Er werden kubistische gebouwen met platte daken gerealiseerd. De Stijl werd in 1917 opgericht door Vilmos Húsàr (1884 - 1960), Antony Kok (1882 - 1969) en Theo van Doesburg. De groep architecten en kunstenaars brachtten van 1917 tot en met 1928 het tijdschrift De Stijl uit.

Architecten: Gerrit Thomas Rietveld, Jan Wils, Jacobus Johannes Pieter Oud, Robert van 't Hoff (1887-1979), Cornelis van Eesteren (1897-1988) en Theo van Doesburg (1883-1931).

De Amsterdamse School, 1910 - 1940

De Amsterdamse School was een bouwstijl die in de jaren 1910 tot 1940 populair was. Vanuit Amsterdam en het Gooi werd deze expressieve, plastische vorm van bouwkunde ook elders in het land toegepast. De Amsterdamse School bouwde vooral volkswoningen en openbare gebouwen. Aan het begin van de jaren twintig van de twintigste eeuw kende deze stijl van bouwen haar artistieke hoogtepunt

De Amsterdamse School is een stijl in de bouwkunst, te plaatsen in de periode van de Moderne Bouwkunst, waartoe ook onder meer De Stijl, het Nieuwe Bouwen, de Chicago School en het Expressionisme gerekend worden, welke als reactie op de zogenaamde neostijlen te zien zijn.

De Amsterdamse School gaat uit van expressieve en fantastische vormen, verwant aan het Expressionisme. Ze is in zekere zin ook een reactie op het rationele werk van H.P. Berlage en dan in het bijzonder op de Beurs van Berlage, die dus uitdrukkelijk niet tot de Amsterdamse School behoort maar gezien kan worden als het begin van het Nederlandse Traditionalisme